Persoanelecare vor achita integral suma impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar până în data de 30 iunie, vor primi o reducere de 15 la sută. Un anunț în acest sens a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat.

Termenul limită de achitare a impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar ce urmează a fi achitat, fără reducere, este data de 25 septembrie. Achitarea impozitului poate fi efectuată on-line prin intermediul:

Obligațiile ce ţin de administrarea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare aferente persoanelor fizice (cetăţeni), revin Serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Primăriilor (SCITL).