Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități anunță concurs pentru selectarea candidatului la funcția de director al Centrului Național Anticorupție (CNA). Comisia a adoptat Regulamentul cu privire la concursul pentru selectarea candidatului la funcția de Director al CNA, iar potrivit acestuia, candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

 •  deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliat pe teritoriul ei;
 •  în privinţa lui nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
 •  are studii superioare juridice;
 •  are o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;
 •  se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
 •  nu este şi nu a fost în ultimii doi ani membru al vreunui partid politic;
 •  nu are antecedente penale;
 •  cunoaşte limba română;
 •  este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor;
 •  nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică.

Dosarul va conține următoare documente:

 • scrisoarea de motivare;
 • formularul de participare/CV (anexă Regulament);
 • copia buletinului de identitate;       
 • copiile diplomelor de studii;
 • certificatul medical/de sănătate F 086E;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nu este şi nu a fost angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic;
 • declarația pe propria răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
 • trei scrisori de recomandare;
 • conceptul de management și dezvoltare instituțională a Centrului Național Anticorupție

Candidații vor depune dosarele, în perioada 28 iunie – 12 iulie, personal, prin poștă sau prin e-mail la secretariatul Comisiei juridice, numiri și imunități.