Parlamentul a aprobat, în lectura a doua, crearea unei Subcomisii pentru exercitarea controlului parlamentar asupra executării hotărârilor, deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) și a hotărârilor Curții Constituționale (CC).

Noua structură va activa în cadrul Comisiei juridice, numiri și imunități. Președinte al subcomisiei va fi ales un reprezentant al opoziției parlamentare, iar componența nominală și numerică va fi aprobată de Comisia juridică, numiri și imunități cu votul majorității membrilor săi.

Subcomisia va monitoriza permanent procesul de executare a deciziilor CtEDO și a hotărârilor Curții Constituționale, precum și va promova proiectele de acte normative necesare pentru executarea acestora. Subcomisia va audia și va solicita informații de la autoritățile responsabile de elaborarea și implementarea măsurilor de executare a deciziilor CtEDO și a hotărârilor Curții Constituționale.

Potrivit deputaților, numărul impunător de încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului constatate de CtEDO în cauzele moldovenești, cât și natura acestor încălcări au ridicat semne de întrebare cu privire la respectarea Convenției și executarea hotărârilor CtEDO de către Republica Moldova.