Ecaterina Caraman urmează să fie desemnată de către Parlament în calitate de membru și președinte al Consiliului de administrație al Comisiei Național a Pieței Financiare (CNPF). Aceasta își va exercita atribuțiile pentru un mandat de cinci ani.

Potrivit normelor legale, în funcţia de membru al Consiliului de administraţie poate fi desemnată persoana care deţine cetăţenia Republicii Moldova, are domiciliul în ţară şi o vechime în muncă de cel puţin zece ani în domeniile financiar, economic sau bancar. La fel, persoana trebuie să nu aibă interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate, precum şi nu are în ultimii cinci ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Potrivit CV-ului publicat pe pagina web a Parlamentului, Ecaterina Caraman a făcut studii la Institutul Internațional de Management din Chișinău. Aceasta și-a început cariera în anul 2004, la o companie de brokeraj, unde a activat zece ani, exercitând inclusiv funcția de director adjunct. Începând cu anul 2014, Ecaterina Caraman este șef al Departamentului investiții corporative la una dintre băncile comerciale licențiate în Moldova.

Ecaterina Caraman este membru a mai multor consilii de administrare a companiilor private și publice, inclusiv la SA Bursa de Valori a Moldovei.

Amintim că, la începutul lunii septembrie, Parlamentul a revocat din funcție conducerea și membrii Consiliului de administrație al CNPF. Între timp, aceștia au atacat în judecată decizia legislatorului.