Centrul Național Anticorupție, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale și Procuratura Anticorupție ar putea inainta acțiuni civile în interesele statului și ale persoanelor juridice de drept public pentru repararea prejudiciilor aduse Republicii Moldova ca urmare a devalizării sistemului bancar. Recomandarea către aceste trei instituții de drept a fost făcută de Parlament.

Totodată, legislativul recomandă să fie disponibilizate bunurile infracționale, obținute ca urmare a devalizării sistemului bancar, de la proprietatii, posesorii și beneficiarii efectivi, precum și de la alte persoane fizice și juridice de drept public și privat implicate în operațiuni și tranzacții al căror obiect îl constituie bunurile respective.

De asemenea, în hotărârea publicată se mai menționează necesitatea suspendării tuturor operațiunilor și tranzacțiilor cu privire la bunurile infracționale și a participării, sub orice formă, la acestea.

Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial și este în vigoare din data publicării - 27 iulie.