Plenul Parlamentului a votat pentru înăspririi sancțiunilor pentru unele infracțiuni de corupție. 

Astfel, unele infracțiuni de corupție sunt transferate de la categoria de infracțiuni mai puțin grave la categoria infracțiunilor grave. Noua încadrare juridică va oferi posibilitate organelor de urmărire penală instrumente suplimentare de ordin procedural, care vor îmbunătăți activitatea în faza de urmărire penală pentru a contracara fenomenul de corupție. Codul penal prevede că persoana se eliberează de răspundere penală dacă au expirat 15 ani de la săvârșirea unei infracțiuni grave comparativ cu termenul de 5 ani prevăzut pentru infracțiunile mai puțin grave.

O altă pârghie de eficientizare a activității organelor de urmărire penală reprezintă posibilitatea efectuării activității speciale de investigații pentru infracțiunile de corupție, în cazul existenței unei bănuieli rezonabile cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave.

Autorii proiectului spun că noile modificări vor crea premise pentru practici unitare a instanțelor judecătorești în soluționarea cauzelor de corupție, deoarece nu va fi posibilă aplicarea normelor privind liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravențională, condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și liberarea de pedeapsă datorită schimbării situației.