Judecătorii Curții Constituționale ar putea avea pașapoarte diplomatice. Un proiect de lege care prevede introducerea acestui drept a fost înregistrat, recent, în Parlament. În prezent, pașaport diplomatic este eliberat doar președintelui Curții Constituționale.

Autorii proiectului spun că inițiativa vine să asigure judecătorii Curții Constituționale cu facilitățile necesare și corespunzătoare mandatului pe care îl dețin în cazurile de circulație peste hotarele Republicii Moldova în interes de serviciu.

În context, deputații afirmă că analizând legislația națională au observat că judecătorii Curții Constituționale, deși dețin o funcție de demnitate publică la fel ca și deputații sau ca și președintele Curții Constituționale, nu beneficiază de aceleași facilități în cazurile de circulație peste hotare în interes de serviciu. Autorii inițiativei spun că funcția de judecător constituțional se încadrează în cerințele stabilite de legislația națională privind deținerea pașaportului diplomatic. În acest sens, s-a luat în considerare inclusiv faptul că judecătorii Curții Constituționale în activitatea lor trebuie să participe la conferințe internaționale și la proiecte de schimb de experiență desfășurate peste hotarele țării.

În prezent, legislația stabilește peste 30 de funcții care vin la pachet cu pașaportul diplomatic. Printre acestea, se regăsește preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Procurorul General, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, miniștrii, deputații și alții.