Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) a anunțat că nu susține proiectul Convenției colective (nivel național) privind sporurile de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile, propus de autorități.

Și anume, patronatele spun că nu pot să accepte situații în care angajatorul să fie supus cheltuielilor duble aferente securității și sănătății locului de muncă. Și anume pentru:

  • îmbunătățirea calității locului de muncă;
  • compensare muncii prestate în condiții nefavorabile.

CNPM mai afirmă că prezența condițiilor nefavorabile nu presupune obligatoriu influența lor asupra salariatului. Simpla prezență a factorilor nefavorabili a condițiilor de muncă fără a atrage atenție asupra măsurilor (tehnice, administrative, igienice și de altă natură) aplicate de angajator pentru a reduce influența acestora asupra organismului uman nu este rațională și ar reduce din eficiența reformei promovate de Republica Moldova.

De asemenea, în opinia patronatelor, inițiativa propusă ar diminua eficiența și necesitatea investițiilor angajatorului pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. Mai mult ca atât, proiectul este disproporționat, dacă se iau in considerație prevederile aliniatelor (4) și (7) din art. 225 al Codului muncii.

Amintim că, Republica Moldova și-a asumat, la nivel internațional, responsabilitatea de îmbunătățire continuă a condițiilor de muncă aplicând principiul de prevenire a riscurilor la locul de muncă.