Patronatele își exprimă îngrijorarea privind modificările aprobate de Guvern prin angajarea răspunderii în data de 7 martie. Și anume, este vorba despre modificarea articolului 89 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Norma se referă la data din care se va utilize SIA RSAP (MTender) și mijloace electronice de comunicare pentru procedurile de achiziții publice de medicamente și dispozitive medicale, desfășurate de autoritatea centrală de achiziții.

Menționăm că, inițial legislația prevedea că din data de 1 octombrie 2018, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) urma să inițieze procedurile de achiziție publică în conformitate cu prevederile Legii nominalizate, cadrului secundar de reglementare, precum și utilizarea SIA RSAP MTender. Totuși, Guvernul a modificat acest termen cu 1 ianuarie 2021, invocând probleme de ordin ethnic.

Patronatele spun că procesul de elaborare a modificărilor a fost desfășurat cu încălcarea legislației privind transparența decizională și accesul la informații, precum și a dreptului părților interesate, recunoscut de lege, de a participa la procesul decizional. Documentul nu a fost consultat public și nici nu a fost publicat pe paginile web ale autorităților.

Totodată, Nota Informativă nu conține informații și argumente suficiente pentru justificarea unei asemenea intervenții în legislație. Autorii proiectului menționează că ”funcționalitățile existente la moment în SIA RSAP (MTender) nu sunt suficiente pentru realizarea procedurilor de achiziții centralizate caracteristice CAPCS. În special este vorbă de proceduri de achiziții cu un număr mare de loturi, care sunt extrem de dificil de realizat în SIA RSAP (MTender) din motivul lipsei la moment a unor instrumente specifice care să automatizeze procesul de achiziții la anumite etape”. În context, patronatele spun că, chiar dacă se recunoaște existența unor deficiențe de ordin tehnic în sistemul MTender, în lipsa informației detaliate cu privire la natura acestora, incidența sau impactul asupra desfășurării procesului de achiziții, nu este posibilă aprecierea oportunității intervenției propuse și fundamentarea opțiunii propuse de soluționare a problemei. La fel, nu a fost argumentat noul termen stabilit pentru modificarea procedurilor de achiziții.

Astfel, patronatele solicită autorităților:

  • prezentarea rezultatelor participării CAPCS la programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), precum și descrierii deficiențelor de ordin tehnic cu care se confruntă CAPCS la desfășurarea achizițiilor publice de medicamente și dispozitive medicale și care împiedică bună desfășurarea a achizițiilor publice;
  • prezentarea argumentelor pentru justificarea termenului propus de suspendare, 1 ianuarie 2021, pentru aplicarea prevederilor Legii cu privire la achiziții publice, ce țin de utilizarea SIA RSAP (MTender) și mijloace electronice de comunicare pentru procedurile de achiziții publice de medicamente și dispozitive medicale.

Documentul publicat este din numele Asociației Patronale a Antreprenorilor de Dispozitive Medicale și Echipamente de Laborator, Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova și Uniunea Instituțiilor Medico - Sanitare Private din Republica Moldova.