Patronatele nu vor să plătească mai mult pentru munca prestată în condiții nefavorabile. Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) a examinat proiectul Convenției colective (nivel național) privind sporurile de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile și și-a exprimat nemulțumirea referitor la unele prevederi.

Într-o notă publicată de patronate se menționează că din momentul transpunerii Directivei-cadru privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă și ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii privind securitatea, sănătatea lucrătorilor și mediul de muncă, Republica Moldova și-a asumat responsabilitatea de îmbunătățire continuă a condițiilor de muncă aplicând principiul de prevenire a riscurilor la locul de muncă. Actele internaționale au fost transpuse în Republica Moldova prin Legea securității și sănătății în muncă și printre principalele măsuri pe care urmează să le aplice angajatorul este combaterea riscurilor la sursă ceea ce contravine flagrant abordării propuse în proiectul Convenției colective (nivel național) privind sporurile de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile.

CNPM mai menționează că nu poate accepta situații în care angajatorul să fie supus cheltuielilor duble aferente securității și sănătății locului de muncă: pentru îmbunătățirea calității locului de muncă pe de o parte și pentru compensare muncii prestate în condiții nefavorabile, pe de alta. Reprezentanții patronatelor susțin că  prezența condițiilor nefavorabile nu presupune obligatoriu influența lor asupra salariatului. ”Simpla prezență a factorilor nefavorabili a condițiilor de muncă fără a atrage atenție asupra măsurilor (tehnice, administrative, igienice și de altă natură) aplicate de angajator pentru a reduce influența acestora asupra organismului uman nu este rațională și ar reduce din eficiența reformei promovate de Republica Moldova”, mai spun angajatorii.

În opinia lor, inițiativa propusă ar diminua eficiența și necesitatea investițiilor angajatorului, necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. Mai mult ca atât este și o inițiativă disproporționată dacă se iau in considerație prevederile aliniatelor (4) și (7) din Articolul 225 al Codului muncii.