Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova au creat front comun și cer modificarea legislația ce ține mecanismul de reexaminare a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real. Instituțiile au semnat, în acest sens, un Memorandum.

Mai exact, dacă în prezent norma legală spune că, cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real se stabilește de Guvern după consultarea partenerilor sociali. Sindicatele și patronatele vor ca pe viitor, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real să fie stabilit prin negocieri colective dintre partenerii sociali la nivel național.

La fel, cele două entități urmează să se implice în elaborarea unui proiect de lege prin care să fie modificat cadrul legal în vederea oferirii partenerilor social la nivel național a dreptului la negocieri colective pe marginea mărimii cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real și extinderii aplicării acestuia asupra întregului sector real al economiei.

În Memorandum se mai spune că sindicatele și patronatele au convenit să înainteze Guvernului o solicitare comună privind stabilirea unui nou cuantum minim garantat al salariului în sectorul real.

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminează anual, în funcție de creșterea sumară anuală a indicelui prețurilor de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național.