Consiliul Concurenței a anunțat că analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin trecerea de la controlul în comun la controlul unic asupra: ”Seagramis-Lux” SRL, ”Demarc” SRL, ”Ilcotex-Prim” S.R.L., ”Whitedecor” SRL și ”Miramob Extra” SRL.

Până la realizarea operațiunii notificate întreprinderile asupra cărora urmează a fi preluat controlul unic sunt controlate în comun de către Ion Bătrânu și Corneliu Său.

După realizarea operațiunii, Corneliu Său, asociat unic al ”Arlengo” SRL, va dobândi controlul unic asupra ”Seagramis-Lux” SRL, ”Demarc” SRL, ”Ilcotex-Prim” S.R.L., ”Whitedecor” SRL și ”Miramob Extra” SRL.

Întreprinderile implicate în operațiunea notificată activează primordial pe piața producerii mobilei, comercializării mobilei și a accesoriilor pentru mobilă.

Pentru a stabili compatibilitatea concentrării economice cu mediul concurenţial normal, autoritatea de concurenţă susține că va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Legea Concurenţei şi Regulamentul privind concentrările economice.

Consiliul Concurenţei precizează că este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.