Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dispus în ședința din 2 iulie iniţierea controlului complex în unele instanțe judecătorești.

Potrivit deciziei, vor fi supuse verificărilor Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Apel Chişinău, Curtea de Apel Cahul şi Judecătoria Chişinău.

Trei dintre instanțele menționate nu au fost incluse în planul verificărilor  aprobat la sfârșitul anului trecut. În acest plan a fost inclusă doar Curtea de Apel Chișinău, însă pentru control ordinar.

Legislația prevede că Inspecţia Judiciară efectuează controalele ordinare (pentru examinarea unui caz concret sau a unui domeniu de activitate distinct) şi complexe (pentru examinarea întregii activităţi de înfăptuire a justiţiei), care pot avea un caracter planificat sau inopinat. 

Controalele complexe planificate ale activităţii organizatorice a fiecărei instanţe judecătoreşti se desfăşoară cel puţin o dată la trei ani. Controlul inopinat se efectuează conform hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii.