Agenția Proprietăți Publice (APP) a publicat rezultatele licitației cu strigare de privatizare a bunurilor proprietate de stat desfășurată la 4 noiembrie 2020 și anunță că au fost adjudecate 4 bunuri proprietate de stat în valoare totală de 36.160.000 lei.

Potrivit informațiilor publicate, bunurile adjudecate sunt patru terenuri din municipiul Chișinău:

Nr. d/o

Denumirea obiectului,

amplasarea

Prețul conform raportului de evaluare (lei)

Prețul inițial de vânzare (lei)

Prețul de adjudecare  (lei)

1.

Complex de bunuri:
construcție, 854 m2 (număr cadastral 0131135088.05) și

teren pentru construcții, 0,4181 ha (număr cadastral 0131135088), mun. Chișinău, or. Codru, str. Vierului f/n

4 140 000

5 500 000

6 600 000

2.

Bun imobil, 0,0868 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0100211182),

mun. Chișinău,

str. V. Dokuceaev, 38/1

2 733 351

3 000 000

3 600 000

3.

Bun imobil, 0,1994 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0131135076),

mun. Chișinău, or. Codru,

str. Cramei, 10

1 405 000

2 000 000

3 080 000

4.

Bun imobil, 0,7105 ha (teren pentru construcții cu număr cadastral 0100313393),

mun. Chișinău,

str. M. Sadoveanu, 40

5 632 898

6 500 000

22 880 000

TOTAL:

13 911 249

17 000 000

36 160 000

Pasul licitării stabilit de Comisia de licitație a fost de: 18 % (poz. 3 și 4) și 20% (poz. 1 și 2).

Conform Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.136/2009, adjudecatarii urmează să achite prețul bunurilor adjudecate în termen de 20 de zile de la data semnării procesului-verbal al rezultatelor licitației cu strigare, iar pe parcursul a 7 zile după achitarea în bugetul de stat a prețului, între Agenția Proprietății Publice și cumpărători urmează să fie încheiate contracte de vânzare-cumpărare.

Suplimentar, adjudecatarii bunurilor licitate, achită în bugetul de stat impozitul privat în mărime de 1% de la valoarea de achiziție a bunului – 361.600 lei.