Parlamentul a declarat, astăzi, stare de urgență pe întregul teritoriu al Republicii Moldova pentru o perioadă de 60 de zile. Potrivit documentului, măsura intră în vigoare în data adoptării și este valabilă până în data de 15 mai.

Pe perioada stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova va emite dispoziţii în vederea punerii în executare a următoarelor măsuri:

 • instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din ţară;
 • instituirea unui regim special de circulaţie pe teritoriul ţării;
 • introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaroantiepidemice obligatorii;
 • stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entităţile;
 • interzicerea desfăşurării adunărilor, manifestaţiilor publice şi a altor acţiuni de masă;
 • dispunerea, la necesitate, a raţionalizării consumului de alimente şi de alte produse de strictă necesitate;
 • coordonarea activităţii mijloacelor de informare în masă privind:

a) informarea populaţiei despre cauzele şi proporţiile situaţiei excepţionale, despre măsurile întreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situaţii şi protecţia populaţiei;

b) familiarizarea populaţiei cu regulile de comportare în timpul situaţiei excepţionale;

c) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicaţii;

 • modificarea procedurii de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice;
 • interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;
 • chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes public în condiţiile legii;
 • efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechiziţiilor de bunuri în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor care au impus declararea stării de urgenţă;
 • efectuarea altor acţiuni necesare în vederea prevenirii, diminuării şi lichidării consecinţelor pandemiei de coronavirus (COVID-19).

Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

Toate dispoziţiile emise de Comisia pentru Situaţii Excepţionale intră în vigoare din momentul adoptării.