Nesubordonarea față de cerinţele legale ale poliţiştilor, ultragierea acestora sau cauzarea leziunilor corporale va fi pedepsită mai dur. Ministerul Afacerilor Interne a publicat pentru consultări publice un proiect de modificare a Codului Penal și Codului Contravențional, prin care propune majorarea amenzilor, pedepselor cu muncă neremunerată și a celor cu închisoarea pentru astfel de contravenții și infracțiuni.

Potrivit modificărilor propuse la Codul Penal, se va exclude posibilitatea calificării acțiunii de ultragiere, opunere de rezistență sau aplicare de violență față de o persoană cu funcție de răspundere, de un funcţionar public cu statut special, precum și faţă de persoana cu funcție de demnitate publică ca fiind infracțiune de huliganism (modificarea art. 287).

O altă modificare vizează art. 349, în denumirea și textul căruia va fi introdusă și noțiunea de ultragiere. Totodată, se propune:

  • Ultragierea, ameninţarea cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, cu moartea, fie cu nimicirea bunurilor persoanei cu funcţie de răspundere, persoanei publice, a persoanei cu funcţie de demnitate publică, rudelor ei apropiate să fie sancționată cu amendă în mărime de la 400 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 ore, sau cu închisoare de la 1 la 3 ani.
  • Opunerea de rezistenţă, aplicarea violenței faţă de persoana cu funcţie de răspundere, persoana publică, persoana cu funcţie de demnitate publică, rudelor ei apropiate, fie deteriorarea sau nimicirea bunurilor acestora să fie sancționată cu amendă în mărime de la 700 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
  • Aceleași acțiuni, însoțite de însoțite de aplicarea violenței periculoase pentru viață sau sănătate; distrugerea bunurilor prin mijloace periculoase pentru viața sau sănătatea mai multor persoane; daune materiale în proporții mari; alte urmări grave să atragă pedepse cu închisoare de la 5 la 8 ani”.

La Codul contravențional autorii proiectului propun majorarea amenzii pentru nesubordonarea cu rea-voinţă dispoziţiei sau cererii legitime a colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept (art. 336) de la ”24 la 36” u.c. la ”100 – 150” u.c. (5.000 – 7.500 lei).

Totodată, se propune excluderea din Codul contravențional a art. 353 – ”Ultragierea colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, opunerea de rezistenţă”, deoarece astfel de acțiuni vor fi incriminate penal.

Totodată, în Codul contravențional se propune majorarea sancțiunilor pentru huliganismul nu prea grav. Mai exact, contravenția va prevedea amendă de la ”50 la 100” u.c, față de ”6 – 30” u.c. în prezent, dar și muncă neremunerată în folosul comunităţii de la ”40 la 60” de ore, față de ”20 – 60” de ore în prezent.

Autorii susțin că modificările sunt propuse în contextul sporirii cazurilor de nesubordonare față de oamenii legii și pentru ridicarea nivelului asigurării securităţii angajaţilor organelor de ocrotire a normelor de drept.