Pensia pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani ar putea fi calculată în baza salariului mediu pe țară la data calculării pensiei, nu a celui minim, așa cum se practică în prezent.

În Parlament a fost înregistrat un proiect de modificare a Legii privind sistemul public de pensii cu prevederi privind modificarea modalității de calcul a pensiilor pentru perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare.

Potrivit autorilor proiectului, prevederile actuale dezavantajează femeile, existând decalaje de gen la cuantumul pensiilor.

Autorii mai notează că, calcularea pensiei pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil în baza salariului minim afectează negative cuantumul pensiei pentru limita de vârstă a femeilor. Situația se agravează și mai mult în cazul stagiilor asimilate de 6 ani (îngrijirea a doi sau mai mulți copii).

Concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani se acordă în baza unei cereri scrise unuia din părinți, unuia din bunici sau altei rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum și tutorelui. Aceste persoane beneficiază de indemnizație lunară dacă sunt asigurate și îndeplinesc stagiul de cotizare (cel puțin 3 ani sau cel puțin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat).