Persoanele de vârstă pensionară, beneficiare de pensie minimă ar putea fi scutite de impozitul pe bunuri imobiliare de toate tipurile. Un proiect de completare a Codului fiscal a fost înregistrat, recent, în Parlament.

Autorii proiectului spun că din data de 1 aprilie 2020, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă constituie 1.131,46 lei. În același timp, mărimea minimului de existentă pentru anul 2019 a fost evaluat de către Biroul Național de Statistică la 2.031,2 lei. Mai mult ca atât, potrivit datelor, printre cele mai sărace gospodării din țară sunt cele ale persoanelor de vârstă pensionară. Rata sărăciei a constituit, în anul 2018, 31,6% în mediul rural și 10,6% în mediul urban.

În prezent, conform normelor Codului fiscal, toate persoanele de vârstă pensionară beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde acestea şi-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului − reşedinţa), în limita valorii (costului) stabilite de autoritatea administraţiei publice locale. Totodată, aceștia au scutiri de la taxa pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale teritoriale care sunt ocupate de locuinţe, pentru loturile de pământ de pe lîngă casă (inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale ca loturi de pămînt de pe lângă casă şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan).