În anul 2018, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a întocmit 49 de procese-verbale privind încălcările contravenționale admise de funcționarii publici. Din amenzile totale de peste 81 de mii de lei, până la sfârșitul anului au fost achitate doar 38 de mii de lei. Datele au fost publicate pe pagina web a instituției.

Astfel, cel mai des au fost făcute procese-verbale pentru nerespectarea normelor articolului 3302 din Codul contravențional, adică încălcarea regulilor de declarare a averii și intereselor personale. Această neregulă a fost admisă în 36 de cazuri. De asemenea, câte cinci sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea:

  • articolului 3132, nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese;
  • articolului 3134, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și limitărilor aplicabile funcției publice sau funcției de demnitate publică.

De asemenea, au fost făcute două procese-verbale pentru împiedicarea activităţii Autorității Naționale de Integritate (articolul 319 din Codul contravențional) și a mai fost aplicată o sancțiune pentru neluarea măsurilor privind executarea prevederilor Legii privind declararea averii și a intereselor personale (articolul 3135 din Cod).

Potrivit datelor publicate, pe parcusul anului trecut, din totalul de 61 de cauze contravenționale pornite, 11 au fost trimise în judecată, două au fost încetate, altele două dosare au fost contestate, iar nouă sunt în gestiune.

Menționăm că, 2018 a fost primul an în care subiecții declarării au prezentant date în format electronic, prin intermediul sistemului E-Integritate. Conform datelor prezentate de ANI, sistemul a înregistrat următoarele date:

  • 57. 569 de subiecți ai declarării;
  • 1.798 de persoane responsabile din cadrul entităților publice;
  • 58.080 de declarații de avere și interese personale.