Persoanele care practică activități declarate prin lege ca activități ce constituie monopol de stat vor fi scutite de taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii.

Un proiect de lege în acest sens a fost aprobt astăzi de Guvern prin asumarea răspunderii.

Astfel, Guvernul a aprobat modificarea art. 295 din Coduxl fiscal ”Scutirea de taxe” prin completarea cu litera g)2 cu următorul cuprins ”taxei pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii – persoanele care practică activități declarate prin lege ca activități ce constituie monopol de stat”.

Până în prezent, de taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii erau scutite doar persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande.

Monopolul statului reprezintă situaţia în care un număr limitat de agenţi economici sînt  învestiţi de către organele administraţiei publice cu dreptul exclusiv sau cu drepturi exclusive pentru desfăşurarea într-o anumită sferă a activităţilor economice: de producere, transportare, comercializare şi procurare a mărfurilor (serviciilor).

Se consideră monopol al statului  domeniile de activitate, prin intermediul cărora organele respective ale administraţiei publice îşi exercită funcţiile legate de apărarea şi securitatea statului, precum şi cele în care sunt produse şi comercializate anumite tipuri specifice de mărfuri (servicii).

Legea aprobată va intra în vigoare la data publicării.