Din 1 februarie 2022, reexaminarea pensiei pentru limită de vîrstă trebuie să fi aplicabilă și pentru persoanele cu dizabilități. Măsura se impune ca urmare a unei Hotărâri a Curții Constituționale din 23 septembrie.

Mai exact, Curtea a stabilit un tratament diferențiat nejustificat între titularii pensiei pentru limită de vârstă și titularii pensiei de dizabilitate, urmare a verificării constituționalității articolului 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii. 

Hotărârea a fost pronunțată după mai multe sesizări privind excepția de neconstituționalitate a articolului 33 alin. (1) lit. c) din Legea privind sistemul public de pensii, care stabilește că au dreptul la reexaminarea pensiei doar persoanele care continuă să activeze în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă. 

Autorii sesizărilor au susținut că articolul 33 alin. (1) lit. c) din Legea privind sistemul public de pensii privează titularii unei pensii de dizabilitate de dreptul la reexaminarea pensiei, spre deosebire de titularii unei pensii pentru limită de vârstă cărora legea le recunoaște un asemenea drept. Autorii au solicitat controlul articolului 33 alin. (1) lit. c) din Legea privind sistemul public de pensii în raport cu articolele 16, 47 și 51 din Constituție.

Curtea a admis parțial excepțiile de neconstituționalitate a articolului 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii și  a recunoscut constitutional acest articol, în măsura în care de reexaminarea pensiei beneficiază și persoanele cu dizabilități. 

Curtea a precizat că efectele hotărârii se aplică începând cu data de 1 februarie 2022, cu excepția cazurilor excepțiilor de neconstituționalitate ridicate de dl Mihail Cojocaru, parte în dosarul nr. 3-2842/20, de dl Sergiu Roșca, parte în dosarul nr. 3-3035/20, de dna Victoria Lesnic, parte în dosarul nr. 3-1145/2021, și de dl Vitalie Meșter, parte în dosarul 3-3392/20, cauze aflate pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, în care hotărârea se aplică de la data adoptării. 

Curtea a indicat că în cazul în care Parlamentul nu va revizui Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii în conformitate cu raționamentele expuse în hotărâre până la data de 1 februarie 2022, autoritatea competentă în materia asigurărilor sociale de stat va asigura reexaminarea dreptului la pensie de dizabilitate având în vedere considerentele Hotărârii. 

Argumentele Curții pot fi consultate aici.

Hotărârea este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial.