Peste 1,22 milioane persoane au depus, la Serviciul Fiscal de Stat, declarații cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Aceștia au avut, în total, venituri în sumă de 69,43 miliarde de lei, iar impozitul pe venit reținut la sursă a constituit 4,67 miliarde lei.

Principala sursă de venit a cetățenilor din Republica Moldova o constituie veniturile sub formă de plăți salariale în mărime de 53,87 miliarde lei, care a crescut față de 2018 cu 7,39 miliarde lei.

Veniturile salariale au o pondere de 77,57% din totalul veniturilor obținute de persoanele fizice cetățeni, urmate de veniturile obținute din dividende (12,15%) și veniturile obținute din livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală (3,48%). Veniturile financiare și investionale obținute de peste hotare au fost în diminuare, cu 19,11 milioane lei mai puțin comparativ cu anul 2018. Cauza diminuării acestui indicatorului constă în micșorarea numărului de persoane care declară venitul dat.

Alte venituri declarate de către persoanele fizice pentru anul 2019 au constituit 685,8 milioane lei, cu 75,62 mln lei mai puțin comparativ cu anul 2018. Cauza diminuării este, la fel, micșorarea numărului de persoane care au declarat alte venituri.

Suma veniturilor declarate de către persoanele fizice (forma CET18) pentru anul 2019 a constituit 12,58 miliarde lei, cu 83 mln lei mai puțin comparativ cu anul 2018, iar impozit pe venit calculat a fost în sumă de 0,98 miliarde lei, cu 29 milioane lei mai puțin comparativ cu anul 2018.

Conform Declarațiilor prezentate pentru perioada 2019, suma impozitului pe venit spre plată la buget constituie 137 milioane lei, iar suma impozitului achitată sau reținută în plus constituie 55,9 milioane lei.

În acest an, 87% din numărul total de declarații depuse de persoane fizice au fost depuse în electronic (Declarația rapidă, SIA Declarație electronică), iar 13%, pe suport de hârtie.