Persoanele fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, pot depune declarația cu privire la impozitul pe venit până în data de 2 mai. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat.

Pentru anul 2018, declarația va fi depusă pentru două perioade distincte ale anului:

  • prima etapă: 1 ianuarie – 30 septembrie;
  • a doua etapă: 1 octombrie – 31 decembrie.

Următoarele categorii de contribuabili sunt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice, distinct pentru etapa I și etapa II a anului trecut:

  • persoanele fizice care sunt rezidenţi ai Republicii Moldova şi au obligaţii privind achitarea impozitului pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II - a perioadei fiscale 2018;
  • persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat la buget.

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă atât în format electronic, cât și printat, și anume:

  • în format electronic, prin intermediul serviciului ”Declarație electronică” de la calculator sau telefon mobil (pentru deținătorii de semnătură electronică sau mobilă);
  • pe suport de hârtie, la orice direcție deservire fiscală în baza actului de identitate sau prin sistemul ”Declarație rapidă”;
  • prin intermediul oficiului poștal, expediind formularul declarației printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește.

Pentru informații suplimentare puteți apela la Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat, 0 8000 15 25, apel gratuit.