Persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova vor putea cumpăra direct Valori Mobiliare de Stat (VMS), fără a mai apela la intermediere. Conceptul Programului de vânzare directă a fost aprobat de Guvern.

Documentul are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la cumpărarea VMS, prin plasament direct pe o platformă electronică. Vânzarea va fi făcută fără licitații și fără aplicarea procedurii de subscriere. Accesul la platforma de tranzacționare a Valorilor Mobiliare de Stat îl vor avea cetățenii care au un cont de plată deschis la prestatorii locali de servicii de plată și semnătură electronică avansată calificată. Investitorii retail vor putea vinde VMS înainte de scadență, către emitent sau către un dealer primar.

Autoritățile anticipează că spre vânzare directă vor fi propuse bonuri de trezorerie și/sau obligațiuni de stat, cu termenul de circulație de 182 zile, 364 zile, 1 an, 2 ani sau altă perioadă de maturitate solicitată de către investitorii retail. Valoarea nominală a unei CMS va fi de 100 lei.

Valorile Nominale de Stat vor fi vândute trimestrial și/sau semestrial, iar volumul total al acestora va reieși din plafonul datoriei de stat interne prevăzut de Legea bugetului de stat. Se preconizează că softul utilizat pentru vinderea VMS va fi livrat la mijlocul anului viitor.

În următoarele șase luni după intrarea în vigoare a deciziei Guvernului de aprobare a conceptului programului, Ministerul Finanțelor va elabora și promova pentru aprobare conceptul sistemului informațional care va fi utilizat și Regulamentul de efectuare a tranzacțiilor.

În prezent, în Republica Moldova persoanele fizice, rezidente sau nerezidente, pot cumpăra VMS numai prin intermediul dealerilor primari. Mai exact, dealerii primari pot depune, la cererea persoanelor fizice,  oferte la licitațiile de vânzare a VMS pe piața primară, atât la sesiunile competitive cât și la sesiunile necompetitive. La sfârșitul lunii mai, ponderea persoanelor fizice în totalul volumului VMS în circulație emise pe piața primară a constituit cca. 0,9% sau 170,2 milioane lei.

La elaborarea Conceptului, Ministerul Finanțelor a beneficiat de suportul Proiectului USAID, Transparența Sectorului Financiar în Moldova (FSTA). USAID va acorda, de asemenea, suport la achiziționarea și implementarea soluției software pentru platforma electronică.