Circa 12.081 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile au fost înregistrate pe parcursul lunilor ianuarie-noiembrie 2020, potrivit Serviciului Fiscal.

În rezultat, la buget au fost încasate venituri în sumă de 22,5 milioane lei, depășind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 2,3milioane lei sau o creștere de 11,5 %.

Totodată, pe parcursul celor 11 luni, SFS a continuat acțiunile de conformare și verificare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile. Ca rezultat, au fost identificate 4.027 persoane fizice noi ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislației.

Totodată, au fost efectuate controale la 384 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile fiind calculate suplimentar la buget: plăți de bază – 224,3 mii lei, penalități – 10,3 mii lei și amenzi – 63,3 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației fiscale și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova.

Acest impozit poate fi achitat on-line, prin intermediul platformei guvernamentale mpay.gov.md, vezi aici.

Potrivit legislației, cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția deservire fiscală), în raza căreia își au domiciliul de bază.