Serviciul Fiscal de Stat anunță că a identificat, în primele cinci luni ale anului, 2.645 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile. Totodată, în perioada lunilor ianuarie – mai 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 7 231 contracte de locațiune/chirie.

Totodată, la 311 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 244 mii lei, penalități – 26,3 mii lei și amenzi – 56,6 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, în conformitate cu art. 901, alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

Persoanele fizice sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.