Autoritățile urmează să aloce peste 515 milioane lei pentru implementarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024. Documentul a fost aprobat, recent, de Guvern.

Totuși, în total, vor fi cheltuiți mult mai mulți bani decât suma de 515,37 milioane lei. Experții au evaluat costuri suplimentare pentru 49 de acțiuni (29,5%) din numărul total de 166 de acțiuni planificate. Celelalte urmează să fie implementate din contul alocațiilor bugetare.

Printre calculele prezentate, se menționează că cele mai mari sume urmează să fie acordate pentru:

  • implementarea Planului de construcţie/renovare a clădirilor instanţelor judecătoreşti reorganizate, 337,08 milioane lei;
  • majorarea salariului personalului instanțelor judecătorești în scopul reducerii fenomenului fluctuației, 51,88 milioane lei anul. Aprobarea majorării e planificată pentru sfârșitul anului 2022;
  • dotarea treptată a instanțelor cu echipamentul necesar pentru utilizarea Sistemului Informațional Judiciar, 55,72 milioane lei;
  • majorarea treptată, până la 50 de lei, a unității convenționale în baza căreia sunt remunerați avocații pentru serviciile de asistență juridică calificată, 14,55 milioane lei;
  • instituirea mecanismului de acordare a serviciilor de traducere în procesele judiciare prin sistemul de videoconferințe, 8,02 milioane lei;
  • crearea centrelor de asistență și consiliere pentru minorii aflați în conflict cu legea, 7,34 milioane lei;
  • instituirea și implementarea sistemului progresiv de executare a pedepselor penale, 4,65 milioane lei;
  • implementarea mecanismului de monitorizare electronică a persoanelor care comit acte de violență în familie la etapa de aplicare a măsurilor de protecție victimei, 4,44 milioane lei.

Sursele financiare necesare pentru implementarea Strategiei vor fi acoperite din bugetul de stat, mijloacele financiare ale organizaţiilor internaţionale și suportul oferit de partenerii de dezvoltare.