În anul 2017, valoarea ajutorului de stat raportat sub formă de subvenții și/sau subsidii s-a majorat cu 31.70% față de anul 2016. Această tendință a fost determinată inclusiv de numărul și valoarea măsurilor de sprijin raportate sub formă de subvenții și/sau subsidii de furnizori în anul 2017.

Potrivit datelor prezentate recent de Consiliul Concurenței, cea mai mare pondere a ajutorului de stat sub formă de subvenții și/sau subsidii a fost oferit, în anul 2017, pentru dezvoltare regională.

În anul 2017, valoarea și ponderea ajutorului de stat raportat sub forma de scutiri, reduceri, amânări sau eşalonări la plata impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii s-a micșorat semnificativ în raport cu anii precedenți. Această evoluție a  fost determinată, inclusiv de ratificarea Acordului de Asociere, finalizarea perioadei de acordare a unor măsuri de sprijin și reexaminarea prin prisma legislației din domeniu a unor scheme de ajutor de stat implementate până la intrarea în vigoare a Legii cu privire la ajutorul de stat.

Cea mai mare cotă a ajutoarelor de stat sub formă de scutiri, reduceri, amânări sau eşalonări la plata impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii, acordate în baza Codului fiscal și a Legii cu privire la tariful vamal, au fost calificate de către furnizori ca ajutoare de stat pentru obiective sectoriale.

Măsurile date de sprijin au fost implementate până la intrarea în vigoare a noii Legii cu privire la ajutorul de stat, prin urmare aceste măsuri nu au fost notificate la Consiliul Concurenței și nu au fost examinate prin prisma prevederilor legislației în domeniul ajutorului de stat, dar urmează a fi aliniate la standardele UE.

Valoarea ajutorului de stat raportat sub forma unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale s-a micșorat semnificativ în anul 2017 în raport cu anii precedenți. Aceasta a fost determinată, inclusiv de finalizarea perioadei de acordare a ajutorului de stat în sectorul financiar, reexaminarea schemelor de ajutor de stat la prevederile legislației în domeniul ajutorului de stat și aplicarea metodologiei și modului de prezentare a analizei anuale a UE privind ajutoarele de stat. În anul 2017, cea mai mare parte a ajutorului de stat acordat sub forma unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale a fost pentru susținerea ÎMM.

Valoarea ajutorului de stat raportat sub formă de garanţii în condiţii preferenţiale s-a micșorat în anul 2017 cu 36.53% față de anul 2016. Această evoluție a fost determinată, inclusiv de valoarea ajutoarelor de stat raportate și finalizarea perioadei de acordare a unor măsuri de sprijin. Cea mai mare cotă din valoarea ajutorului de stat raportată sub formă de garanţii în condiţii preferenţiale a fost pentru dezvoltare regională.

În anul 2017, valoarea ajutorului de stat raportată sub formă de reduceri de preţ la bunurile şi serviciile furnizate (inclusiv transmiterea cu titlul gratuit) s-a majorat cu 42.44% față de anul 2016, dar s-a diminuat cu 72.29% în raport cu anul 2015. Diminuarea s-a datorat în special aducerii în concordanță a unor scheme de ajutor de stat implementate până la intrarea în vigoare a legislației în domeniul ajutorului de stat la prevederile Legii cu privire la ajutorul de stat, finalizării perioadei de acordare a unor măsuri de sprijin și aplicării metodologiei și modului de prezentare a analizei anuale a UE privind ajutoarele de stat. Cea mai mare pondere a ajutorului de stat sub această formă a fost acordată pentru ÎMM.

Structura completă a ajutorului de stat acordat poate fi văzut în tabelul de mai jos.


Amintim că, 2.301 persoane juridice și fizice, care desfășoară activitate economică, au primit, în 2017, ajutor de stat în sumă totală de 827.078 lei, adică aproximativ 40 de mii de euro. Aceste date au fost raportate de autorități și au o pondere în Produsul Intern Brut de 0,55 la sută. Prin intermediul schemelor de ajutor de stat s-a acordat 69,44 la sută, iar prin intermediul ajutoarelor individuale, 30,56 la sută.