Tot mai multe persoane fizice și juridice, care oferă în chirie bunuri immobile, se conformează cadrului legal și înregistrează contractele de locațiune. Pe parcursul lunilor ianuarie-septembrie, la Direcțiile deservire fiscală au fost înregistrate 9.552 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile.

Drept rezultat al înregistrării contractelor de către Serviciul Fiscal de Stat, la buget au fost încasate venituri de 16 milioane lei, depășind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 4,8 milioane lei sau cu 42,2%.

Totodată, în perioada ianuarie – septembrie au fost identificate 4.122 persoane fizice care nu se conformează legislației și dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislației.

Serviciul Fiscal a efectuat controale la 520 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri immobile, fiind calculate suplimentar la buget: plăți de bază – 587,4 mii lei, penalități – 29,4 mii lei și amenzi – 89,3 mii lei.

Pentru aceeași perioadă, 3.082 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislației în vigoare și au înregistrat la SFS 9.552 contracte de locațiune/chirie.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației fiscale și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova.

Cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția deservire fiscală), în raza căreia își au domiciliul de bază. Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.