Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a extins perioada de testare a pilotării Sistemului Informațional Judiciar (SIJ) până în data de 31 decembrie 2021. O decizie în acest sens a fost luată la ultima reuniune.

Sistemul informațional judiciar a fost creat cu scopul de a dezvolta sursa informațională a instanțelor judecătorești în vederea stocării, sistematizării, actualizării, protecției soluțiilor informaționale ale instanțelor judecătorești (dosare examinate, decizii pronunțate, date statistice) și asigurării unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. SIJ are următoarele componente:

  • Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD);
  • Doluția Informatică e-Dosar Judiciar (SI e-DJ);
  • Portalul Național al Instanțelor de Judecată (PNIJ);
  • Soluția Informatică de înregistrare Audio a Ședințelor de judecată (SIAS).

În anul 2018 au fost desemnate trei instanțe-pilot pentru testarea noului PIGD: Judecătoria Orhei, Judecătoria Comrat și Curtea de Apel Comrat. Perioada de pilotare fiind octombrie  – decembrie 2018. Ulterior, perioada de testare a fost prelungită și alte instanțe au fost incluse în sistem. Ultima prelungire a perioadei de pilotare a fost făcută anul acesta, când s-a decis că sistemul va fi pilotat până în data de 30 noiembrie.