Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat în ședința din 24 ianuarie Planul de activitate al Inspecţiei judiciare pentru anul 2020.

Planul de activitate aprobat include 14 acțiuni:

 • Examinarea sesizărilor privind faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecători;
 • Examinarea autosesizărilor Inspecției judiciare pe marginea controalelor efectuate în condițiile art. 72 al Legii nr. 947- XIII din 19 iunie 1996 cu privire la CSM și în cazul recepționării raportului privind rezultatele evaluării integrității instituționale, întocmit de CNA, cât și în baza informațiilor difuzate de mass-media;
 • Examinarea petițiilor cetățenilor în probleme ce țin de etica judiciară, adresate CSM;
 • Verificarea demersurilor care au ca obiect acordul CSM privind pornirea urmăririi penale împotriva judecătorului;
 • Verificarea temeiurilor respingerii de către Preşedintele Republicii Moldova sau de către Parlament a candidaturii propuse de CSM de numire în funcția de judecător, de numire în funcția de vicepreşedinte ori de preşedinte al instanței judecătoreşti;
 • Verificarea activității organizatorice a instanțelor judecătorești la înfăptuirea justiției;
 • Verificarea corectitudinii repartizării aleatorii a dosarelor pentru examinare în instanțele judecătorești;
 • Verificarea celerității procesului, prin monitorizarea dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată mai mult de 12, 24, 36 luni;
 • Verificarea transparenței activității de înfăptuire a justiției;
 • Verificarea eficienței activității instanțelor judecătorești, judecătorilor și a personalului instanțelor judecătorești;
 • Participarea inspectorilorjudecători la ședințele Colegiului disciplinar, în vederea susținerii rapoartelor prezentate pentru examinare Colegiului disciplinar;
 • Contestarea hotărîrilor Colegiului disciplinar în modul stabilit de lege și susținerea contestațiilor de către inspectorii-judecători;
 • Realizarea audienței cetățenilor;
 • Verificarea executării hotărîrilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Documentul a fost aprobat cu 9 voturi pro ale membrilor Consiliului.

Potrivit legislației, verificările efectuate de Inspecția judiciară se desfasoară cu respectarea principiilor independentei judecătorilor, supunerii lor numai legii, precum si autorității de lucru judecat.