Criteriile de accedere în profesia de avocat vor fi revizuite până la mijlocul anului 2022. Acțiunea este prevăzută în proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, publicat de Ministerul Justiției pentru consultări publice.

Această acțiune este una dintre cele nouă prevăzute pentru consolidarea profesiilor juridice.

Pentru executorii judecătorești, autoritățile își propun să modifice Legea privind executorii judecătorești în vederea sporirii gradului de responsabilizare a executorului judecătoresc și fortificarea procedurii de control. O altă acțiune vizează aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat ”Registrul procedurilor de executare”.

De asemenea, până la sfârșitul anului 2022 ar putea fi elaborat conceptul tehnic al Registrului cauzelor de insolvabilitate.

În domeniul activității notariale, în plan sunt prevăzute trei acțiuni principale:

  • modificarea Legii cu privire la organizarea activității notarilor și Legii privind procedura notarială.
  • elaborarea cadrului normativ cu privire la plățile pentru asistența notarială, pentru îndeplinirea actelor notariale și spezele procedurilor notariale.
  • elaborarea cadrului normativ pentru implementarea Registrului electronic unic al procurilor.

Pentru profesia de expert judiciar, se prevede modificarea cadrului normativ privind mecanismul de formare inițială a experților judiciari și unificarea procedurilor de efectuare a expertizelor judiciare. De asemenea, va fi aprobat Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat ”Gestiunea Dosarelor de Expertiză Judiciară”.

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, componenta ”Justiție și anticorupție”, a fost publicat pentru consultări publice, iar persoanele interesate pot expedia propuneri până la data de 10 septembrie, la adresa electronică damep@justice.gov.md .