Noul Cod Civil a adus noi reglementări în ceea ce privește modul de stabilire a plăților pentru arendă, iar în acest context Ministerul Agriculturii a propus un proiect de modificare a Regulamentului privind modul de calculare a cuantumului plăţii anuale pentru arenda bunurilor agricole.

Propunerea Ministerului vizează excluderea din acest regulament a normelor ce țin de calcularea cuantumului minim al plății anuale pentru arenda unui sector de teren agricol (abrogarea întregului Capitol II), având în vedere că plata pentru arenda acestora va fi stabilită prin acordul părților, conform noului Cod Civil.

Astfel, Regulamentul privind modul de calculare a cuantumului plăţii anuale pentru arenda bunurilor agricole va conține doar reglementări ce vizează arenda bunurilor agricole, altele decât terenurile.

Potrivit proiectului, cuantumul minim al plății pentru arenda bunurilor agricole, altele decât terenurile și pentru bunurile agricole proprietate publică se va calcula conform Legii bugetului, aprobată anual.

Potrivit noului Cod Civil, plata pentru arenda terenurilor agricole se stabilește în unități bănești, se face în natură, în bani sau în natură și în bani ori într-o altă formă, potrivit acordului dintre părțile contractante, și se efectuează în termenul și în locul prevăzute în contractul de arendă.

Proiectul a fost deja expertizat de CNA, iar instituția a menționat că transparența decizională în procesul de elaborare a proiectului a fost asigurată doar parțial, deoarece nu a fost informat publicul referitor la inițierea elaborării, iar proiectul şi nota informativă nu se regăsesc pe pagina Ministerului Agriculturii.

Expertiza anticorupție a arătat viduri de reglementare, în prezența cărora prevederile proiectului nu sunt pe deplin clare și, respectiv, aplicarea acestuia poate deveni dificilă.

Experții CNA au recomandat autorilor să redacteze proiectul și să respecte rigorile transparenței decizionale.