Ministerul Finanțelor a venit cu explicații referitoare la aplicarea art. 111 alin. (1) și art. 157 alin. (21) din Codul muncii, care se referă la plata salariului mediu pentru angajații care sunt remunerați cu salarii lunare în zilele de sărbătoare nelucrătoare și de retribuire a muncii suplimentare în cazul remunerării cu salariu mediu. 

Astfel, Ministerul Finanțelor informează că la calcularea și achitarea salariului lunar, norma de muncă (ore lucrate) urmează să fie racordate în conformitate cu Balanța timpului de muncă, cu ajustările ulterioare în caz de intervenire (ca excepție) prin transferarea zilelor de lucru dintr-o lună calendaristică în alta.

Respectiv, în cazul în care salariatul nu prestează munca în una din zilele de sărbătoare nelucrătoare stabilite de legislație și nici nu are o balanță a timpului mai mare decât cea stabilită de Balanța aprobată pentru anul respectiv, angajatorul nu are obligația să achite careva plăți suplimentare acestui salariat. Angajatorul urmează să-i garanteze același salariu lunar, chiar dacă, în comparație cu celelalte luni, a muncit mai puțin.

În același timp, Codul muncii a fost completat cu prevederi care spun că în cazul retribuirii muncii cu salariu lunar, pentru munca suplimentară se plătește un spor, calculat pe unitate de timp, în mărime de 50 la sută din salariul de bază, pentru primele două ore, și în mărime de 100% din salariul de bază pentru orele următoare. 

În redacția anterioară era reglementată retribuirea muncii suplimentare doar pentru personalul remunerat pe unitate de timp și în acord. Aliniatul nou introdus a survenit ca urmare a necesității de reglementare prin specificarea retribuirii muncii suplimentare pentru personalul remunerat cu salariul lunar. Astfel, având la bază prevederile art. 95 și 104 alin. (5) din Codul muncii prin care se reglementează durata normală a timpului de muncă până la 40 de ore și munca suplimentară care poate fi prestată în limita a 120 de ore într-un an calendaristic (în cazuri excepționale – până la 240 de ore), exprimată în ambele cazuri în ore, sporul pentru munca suplimentară în cazul remunerării cu salariu lunar se va calcula în funcție de orele lucrate peste program.