Informatizarea constituie o prioritate în cadrul reformei instituţionale a sistemului judiciar, iar în următorii trei ani autoritățile își propun să modernizeze sectorul justiției prin dotarea cu sisteme electronice și echipamente moderne și interconectarea acestora.

Un astfel de obiectiv este prevăzut în proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019 – 2022.

Potrivit autorilor, prin dezvoltarea sistemului informațional judiciar se asigură un suport esenţial procesului de modernizare a actului de justiţie, iar sistemele informaționale care facilitează comunicarea dintre instanţe şi părţi sau dintre instanțe și alte autorități pot contribui la reducerea întârzierilor şi a costurilor suportate de justițiabili.

Autorii menționează că, comunicarea rapidă între unităţile sistemului judiciar, standardizarea procedurilor, accesul mai rapid la informaţie, calitatea acesteia, promptitudinea cu care se obţine sunt argumente puternice pentru a moderniza acest sector, dar și pentru a elabora şi aplica mecanisme de evaluare sistematică a impactului implementării acestora.

Pentru realizarea obiectivului de modernizare a sectorului justiției prin dotarea cu sisteme electronice și echipamente modern, în proiectul Strategiei au fost trasate următoarele domenii de intervenție:

 • asigurarea îmbunătățirii continue a funcționalităților Sistemului Informațional Judiciar;
 • facilitarea accesului persoanelor la justiție prin aplicarea tehnologiilor informaționale;
 • facilitarea/dezvoltarea comunicării electronice a avocaților și autorităților publice cu instanțele de judecată, procurorii, organele de urmărire penală și executorii judecătorești;
 • implementarea sistemului de videoconferințe în cauzele penale;
 • dezvoltarea platformelor ”E-Dosar” / ”E-Executare” / ”E-Reținere”;
 • asigurarea interconectării sistemelor informaționale a organelor de drept;
 • Implementarea politicilor de consolidare a securității cibernetice corelativ asigurării unei justiții transparente.

Rezultatele scontate de autorități sunt:

 • sistemul Informațional Judiciar cu funcționalități îmbunătățite implementat în toate instanțele judecătorești;
 • dezvoltarea/facilitarea comunicărilor electronice;
 • sistem de videoconferințe implementat;
 • sisteme informaționale dezvoltate și interconectate;
 • securitatea cibernetică a informației gestionate de sistemul judecătoresc consolidată.