Mii de abateri și încălcări ale legislației muncii au fost constatate de Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) în lunile ianuarie – august. Angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia.

ISM a efectuat în această perioadă 1.610 controale (1.177 în domeniul raporturilor de muncă, 404 – securității și sănătății în muncă și 29 – mixte, în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă) la unități cu un număr de 80,8 mii salariaţi.

În urma controalelor au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 10.989 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 7.402 în domeniul raporturilor de muncă și 3587 – în domeniul securității și sănătății în muncă.

Alte 258 controale au vizat monitorizarea modului şi termenilor de achitare a salariilor. ISM a stabilit că unele unități au admis restanţe la plata salariilor și altor plăți în sumă de 39,4 mil. lei față de 3.569 angajați. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. Totodată, în temeiul articolelor 55 al.1, 55 al.3, 57 al.1 Codul contravențional pentru încălcarea intenționată a termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin lege, inspectorii de muncă au încheiat 32 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Drept urmare, salariaților le-au fost achitate plăți restante în sumă de circa 5,8 mil. lei

În cadrul controalelor, inspectorii au mai depistat la 14 angajatori persoane juridice și 19 angajatori persoane fizice - 58 persoane, ce activau fără forme legale de angajare, din care 9 minori. Pentru prestarea muncii de către salariați fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă, în temeiul articolelor 55 al.3 lit.a) și 551 Codul contravențional, au fost încheiate 32 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 5 persoane, fiind legalizate raporturile de muncă. În perioada ianuarie-august au fost examinate 91 petiții, care au semnalizat munca nedeclarată,  pe motivul că angajații activau fără forme legale de angajare. În urma examinării petițiilor, faptele invocate în 78 petiții nu s-au confirmat.

Acțiunile de control pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, s-au soldat cu încheierea unui proces-verbal cu privire la contravenție în temeiul art.55 al.1, lit.d,g. De asemenea au fost examinate 19 sesizări ale Inspectoratului de poliție privind depistarea muncii nedeclarate.