Numărul cardurilor aflate în circulație s-a majorat în trimestru doi al acestui an, cu 7,9 la sută față de aceeași perioadă a anului precedent, iar numărul plăților fără numerar efectuate cu cardurile emise în țară s-a majorat cu 55,2 la sută.

Potrivit informațiilor prezentate în Raportul privind evoluția infrastructurilor pieței financiare din Republica Moldova, trimestrul II 2021, elaborat de Banca Națională a Moldovei (BNM), la sfârșitul lunii iunie numărul cardurilor de plată aflate în circulație a constituit 2,25 milioane unități sau 7,9 la sută mai mult față de perioada similară a anului trecut.

După soluția tehnică, cardurile de proximitate au constituit 98,2 la sută din numărul celor nou emise și 85,3 la sută din ponderea totală a cardurilor deținute, cu 22,5 la sută mai mult decât în trimestrul II 2020.

Cea mai înaltă rată a cardurilor active este deținută de categoria cardurilor sociale – 79,4 %.

BNM mai menționează că pe parcursul perioadei analizate s-a atesta o creștere constantă a ponderii cardurilor emise în condiții generale în numărul total al cardurilor aflate în circulație, ceia ce denotă predispoziția benevolă a utilizatorilor de a dispune de un instrument de plată fără numerar, necondiționată de necesitatea recepționării anumitor plăți salariale sau sociale.