Sumele de bani transferate de angajator în numele unei persoane fizice în fondurile de pensii facultative în scopul acumulării se vor deduce din venitul brut. Totodată, persoana fizică va avea dreptul de a deduce din venitul său brut sumele transferate către fondurile de pensii facultative. Modificările la Codul fiscal au fost prezentate Guvernului pentru examinare.

Potrivit documentului, venitul fondurilor de pensii facultative nu va fi supus impozitării, însă orice plăţi efectuate din acest fond se includ în venitul brut al beneficiarului. Modificările legislative vin să asigure implementarea în practică a prevederilor Legii privind fondurile de pensii facultative, aprobată la sfârșitul anului trecut.

În cazul transferurilor în fondurile de pensii facultative instituite în străinătate, făcute de un lucrător cetăţean al Republicii Moldova, se va permite deducerea din venitul brut al persoanei maxim 15 la sută din venitul avut în anul fiscal. O prevedere similară se va aplica și cetățenilor străini care lucrează în țara noastră, dar a cărui activitate nu va depăși cinci ani.

La fel, proiectul stabilește că serviciile legate de administrarea organismelor de plasament colectiv și fondurilor de pensii facultative se vor scuti de TVA fără drept de deducere.

În același timp, autoritățile propun abrogarea normei care stabilește că fondul nestatal calificat de pensii instituit în străinătate este definit de Comisia Naţională a Pieţei Financiare ca un fond nestatal calificat de pensii creat în conformitate cu legislaţia statului străin.