Reuniunea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii a fost contramandată pentru o altă dată. Asta pentru că instituția a rămas fără cvorumul necesar pentru ca ședințele să fie considerate deliberative. Un anunț în acest sens a fost publicat pe pagina CSM.

Menționăm că, în prezent, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are șase membri judecători, un membru din rândul profesorilor de drept titulari și Procurorul General. Normele legale spun că pentru ca reuniunile CSM să fie deliberative, la ele trebuie să fie prezenți cel puțin 2/3 din totalul de 12 membri.

La începutul lunii iunie, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale modificările legislative prin care numărul de membri ai Plenului CSM a fost majorat din contul majorării numărul de membri din rândul profesorilor de drept titulari, numiți de Parlament. Prin urmare, au fost anulate mandatele deținute de patru membri: Elena Belei, Carolina Ciugureanu-Mihailuță, Valentina Coptileț și Ion Crețu.

Pe ordinea de zi a ședinței CSM contramandate sunt incluse 25 de subiecte, printre care și examinarea cererii de demisie a fostului președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu.