Curtea Constituțională a fost sesizată de un avocat să verifice constituționalitatea unei sintagme din Codul de procedură penală, care permite judecătorilor recuzați să se pronunțe asupra propriei recuzări.

Avocatul a ridicat excepţia de neconstituţionalitate a art. 34 alin. (4) Cod de procedură penală ” În cazul în care cererea de recuzare se înaintează în mod repetat cu rea-credinţă şi în mod abuziv, cu scopul de a tergiversa procesul, de a deruta judecata sau din alte intenţii răuvoitoare, instanţa care soluţionează cauza poate aplica faţă de persoana vinovată o amendă judiciară în condiţiile prezentului cod.”

Potrivit autorului, în mod general, prevederea respectivă nu acordă judecătorului dreptul de a se pronunța în fond asupra cererii prin care se solicită repetat recuzarea sa, fiind limitat să examineze doar dacă anterior nu a mai fost formulată o cerere de recuzare în privința sa, pentru același caz de incompatibilitate, cu aceleași temeiuri de fapt și de drept.

În cazul în care cererea de recuzare conține temeiuri și argumente noi, instanța de judecată are obligația de a o remite completului competent pentru soluționare. Judecătorul față de care a fost înaintată cererea de recuzare repetată este ținut să respecte principiul potrivit căruia, ”nimeni nu este judecător în propriul său proces”.

Avocatul notează că sintagma contestată permite instanțelor să își aroge drepturi neprevăzute de alte legi și sancționate la CtEDO, subliniind că în speța în care a fost ridicată excepția, completul de judecată a respins propria recuzare invocând că are acest drept în temeiul articolului contestat de autor.

Autorul consideră că sintagma dată are caracter ambiguu și incert, iar imprecizia acestei prevederi a permis completului care judeca cauza în care este avocat, să aplice sancțiuni față de situațiile când se înaintează cereri de recuzare repetate, cu rea-credință și în mod abuziv, cu scopul de a tergiversa procesul, de a deruta judecata sau din alte intenții răuvoitoare.

În baza sesizării, avocatul cere Curții să declare neconstituțională sintagma ”instanţa care soluţionează cauza” din art. 34 alin. (4) Cod de procedură penală. Autorul mai solicită recunoașterea neconstituționalității procedurii de examinare a admisibilității unei cereri de recuzare de către același judecător față de care a fost înaintată propunere de recuzare, având în vedere confuzia generată, ce permite judecătorului recuzat să se pronunțe asupra propriei recuzări.