Funcționarii publicii cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor fi protejați mai ceva ca obiectele de arta. Noile măsuri sunt propuse într-un proiect transmis Guvernului spre examinare.

Mai exact, se propune completarea Legii cu norme ce reglementează imixtiune în activitatea funcționarului public cu statut special. Potrivit documentului, în această categorie vor intra următoarele acțiuni:

  • apropierea la o distanță mai mică de doi metri;
  • fotografierea/înregistrarea video/audio a acțiunilor funcționarului public cu statut special, cu excepția documentării nemijlocite de către persoana supusă verificării;
  • iluminarea feței, altor părți ale corpului, în exercițiul funcțiunii;
  • neconformarea la cerințele legitime.

În prezent, norma care reglementează inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI prevedă că:

  • în exerciţiul funcţiunii, funcţionarul public cu statut special se supune doar legii şi execută indicaţiile legale ale superiorilor;
  • nicio persoană, în afara cadrului de relaţii ierarhice şi competenţe legale, nu are dreptul să intervină în activitatea profesională a funcţionarului public cu statut special;
  • funcţionarul public cu statut special este persoană inviolabilă. Împiedicarea îndeplinirii obligaţiilor sale de serviciu, atingerea onoarei şi demnităţii sale, opunerea de rezistenţă, ameninţarea, aplicarea violenţei, atentatul la viaţa, la sănătatea, la bunurile sale ori ale membrilor săi de familie atrag răspunderea prevăzută de lege;
  • cerinţele legitime ale funcţionarului public cu statut special sunt executorii. Cerinţele funcţionarului public cu statut special şi acţiunile întreprinse de acesta sînt considerate legitime atîta timp cît organul sau persoana cu funcţie de răspundere învestită cu exercitarea controlului activităţii sale şi legalității acesteia nu stabilește contrariul.

Noile reguli ar urma să intre în vigoare la începutul anului 2022, dacă vor fi aprobate de Guvern, votate în Parlament și promulgate de președintele țării.

În context, menționăm că, Ministerul Afacerilor Interne mai propune, în același proiect de modificare legislativă, obligarea cetățenilor de a deține un act de identitate în timpul aflării în spații publice.