Potențialii audienți ai Institutului Național al Justiției (INJ) ar putea fi supuși unei procedure de verificare prealabilă.

Cu o astfel de propunere a venit Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în Avizul la proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022. Măsura urmează a fi inclusă în Obiectivul 2.3.– ”Consolidarea instruirii, formării și specializării juridice” din Strategie.

Potrivit CSM, o astfel de măsură este necesară pentru a nu admite la formarea inițială, iar ulterior în funcția de judecător/procuror persoane cu reputație reproșabilă (verificarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf)), având în vedere faptul că instruirea acestora necesită investiții financiare bugetare costisitoare.

De asemenea, CSM propune ca viitorii audienți, care urmează să participe la concursul de admiterea pentru instruire inițială din cadrul Institutului Național al Justiției, să susțină un interviu în fața Plenului CSM.