Serviciul Fiscal a completat baza generalizată a practicii fiscale cu o nouă explicație care vizează documentele confirmative în tranzacțiile dintre persoanele fizice ce desfășoară activități independente și persoanele întreprinzător.

Astfel, potrivit prevederilor art. 698 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice ce desfășoară activități independente aplică contabilitatea de casă în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Codul fiscal. 

Totodată, conform art. 698 alin. (2) din Codul fiscal, în scopuri fiscale, contribuabilii sunt obligaţi să ţină evidenţa vânzărilor şi procurărilor conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor şi să utilizeze maşina de casă şi de control la efectuarea decontărilor în numerar în modul stabilit de Guvern pentru contribuabilii care ţin evidenţa contabilă. 

Potrivit pct. 10 din Indicațiile metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei vânzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente (anexa nr.6 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017), în cazul achiziţiei produselor de la persoanele fizice-cetăţeni care nu practică activitate de întreprinzător, persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente este obligată să întocmească Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente, conform anexelor nr.7 şi 8 la ordinul menționat. 

La încheierea perioadei fiscale (anului calendaristic) borderoul se prezintă Serviciului Fiscal de Stat pe suport de hârtie sau în format electronic, nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de gestiune.