O companie s-a plâns Consiliului Concurenței de acțiuni de restrângere, împiedicare și denaturare a concurenței admise de către Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație a Consiliului Municipal Chișinău.

”Media Gallery" S.R.L. a invocat practici anticoncurențiale manifestate prin ignorarea de către Direcție în mod abuziv a oricărei propuneri din partea sa cu privire la amenajarea stațiilor de așteptare a transportului public urban din Chișinău.

Compania a mai indicat că Direcția acordă privilegii neîntemeiate Î.C.S. ”Epamedia" S.R.L. prin acest fapt. De asemenea, reclamanta consideră că instituția publică a limitat concurența în sensul construirii și dării în folosință a stațiilor de transport public din mun. Chișinău.

La rândul său, Direcția municipală a argumentat respingerea propunerilor ”Media Gallery" S.R.L. prin faptul că a încheiat în 2007 un contract de parteneriat public-privat cu Î.C.S. ”Epamedia” S.R.L., care acordă ultimei dreptul la construirea și darea în folosință în municipiul Chișinău a 300 de stații de așteptare a transportului public în corelare (dependență) cu autorizarea de amplasare și autorizarea de funcționare a unui număr de dispozitive publicitare și mediatizare în municipiul Chișinău pe o perioadă de 10 ani cu prelungire de 5 ani dacă intenția de a-l înceta nu este anunțată.

În urma investigației desfășurate de Consiliul Concurenței, la 24 ianuarie instituția a decis că Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație a Consiliului Municipal Chișinău a încălcat prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței (stabilirea de condiţii discriminatorii sau acordarea de privilegii pentru activitatea întreprinderilor, în cazul în care acestea nu sunt prevăzute de lege), împiedicând concurența pe piaţa publicității exterioare difuzate la stațiile de transport public pe teritoriul municipiului Chișinău prin acordarea de privilegii neprevăzute de lege.

Consiliul a mai constatat că refuzul motivat pe prioritatea Contractului de parteneriat–public privat cu Î.C.S. “Epamedia” S.R.L. a condus la împiedicarea accesului pe piață și, respectiv, limitarea concurenței, actul juridic menționat nestabilind careva drepturi exclusive de gestiune în privința tuturor stațiilor de așteptare a transportului public din mun. Chișinău. Totodată, potrivit Consiliului, având în vedere stabilirea relației de parteneriat public-privat numai cu un singur partener privat pe piața relevantă, se consideră oportun deblocarea pieței și asigurarea accesului și pentru alți ofertanți pe piața respectivă, în vederea asigurării concurenței. 

În urma constatărilor făcute în timpul investigației, instituția de reglementare a concurenței a prescris Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație a CMC stabilirea, până la 1 martie, a listei exhaustive a stațiilor de transport public din capitală, gestionate de Î.C.S. "Epamedia" S.R.L.

De asemenea, Consiliul a recomandat Direcției asigurarea accesului la gestiunea bunurilor publice în baza principiului asigurării concurenței.   

Decizia detaliată a Consiliului poate fi consultată aici.