Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a venit cu mai multe precizări în privința termenelor limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitul funciar în acest an, precum și despre cotele aferente, stabilite de unele autorități locale.

Potrivit SFS, începând cu perioada fiscală aferentă anului 2021, cetăţenii şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) - subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar, urmează să achite impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar până în:

  • data de 30 iunie - în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent;
  •  data de 25 martie a anului următor anului de gestiune - în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), dobândite după 31 martie a anului curent.

Tot din 2021, în urma modificărilor și completărilor efectuate la Codul fiscal și în Legea de punere în aplicare a titlului VI din Codul fiscal, contribuabilii - subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar nu mai pot beneficia de dreptul la reducerea în mărime de 15% din suma impozitului ce urmează a fi achitată, în condițiile achitării sumei integrale a impozitului pentru perioada fiscală de gestiune până la 30 iunie a anului respectiv.

Suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar - în cazul persoanelor fizice – cetăţeni, precum și a impozitului funciar - în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier), se calculează anual de către Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL) din cadrul primăriilor, pornind de la baza impozabilă a bunurilor imobiliare și cotele concrete, adoptate de către autoritatea administrației publice locale (AAPL) în raza de administrare a căreia sunt amplasate bunurile imobiliare.

Cotele concrete aferente impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar se adoptă de fiecare APL anual. În cazul bunurilor imobiliare evaluate de către organul cadastral în scopul impozitării, cotele concrete urmează a fi stabilite de AAPL în limitele cotelor minime și maxime, reglementate de art. 280 al Codului fiscal, iar în cazul bunurilor imobiliare neevaluate – în limitele cotelor maxime (după caz - şi minime), reglementate de anexele nr. 1 şi nr. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000.

Consiliile locale au stabilit pentru cele mai mari localități din țară – Chișinău, Bălți, Orhei, Ungheni, Cahul, Comrat, următoarele cote aferente impozitului pe bunurile imobiliare:

 

Perioada 2020

Perioada 2021

mun. Chișinău

0,1%

0,185%

mun. Bălți

0,2%

0,2%

mun. Orhei

0,1%

0,1%

mun. Ungheni

0,3%

0,31%

mun. Cahul

0,14%

0,16%

mun. Comrat

0,09%

0,09%

Totodată, SCITL din cadrul primăriilor urmează să asigure expedierea avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar:

  • până la 15 iunie a anului curent – pentru bunurile existente și/sau dobîndite până la data de 31 martie inclusiv a anului curent;
  • până la 1 februarie a anului următor anului de gestiune - pentru bunurile dobîndite după data de 31 martie a anului curent.