Vechimea în muncă nu va mai fi decisivă la desemnarea în funcțiile administrative interimare din cadrul Curții Supreme de Justiție (CSJ).

Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție urmează a fi modificată în sensul oferirii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a competenței de desemnare a judecătorilor în funcțiile administrative interimare din cadrul instanței (preşedintele CSJ, în absenţa acestuia; preşedintele interimar al CSJ, în cazul survenirii vacanţei funcţiei, inclusiv în cazul expirării mandatului și vicepreşedintele interimar al CSJ preşedinte al colegiului, în cazul survenirii vacanţei funcţiei, inclusiv în cazul expirării mandatului).

Până în prezent, în aceste funcții erau desemnați magistrații cu cea mai mare vechime în muncă în cadrul CSJ. Prin urmare, interimatul funcției de președinte și vicepreședinte al CSJ era asigurat, în afara vreunei decizii a CSM.

Astfel, urmează a fi modificate art. 7 alin. (3) și art. 91, alin. (3) și (4) din legea menționată, după cum urmează:

  • La articolul 7 aliniatul (3), propoziția a doua va avea următorul cuprins:

În cazul cînd nu este desemnat vicepreşedintele care va exercita funcţiile Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie în absenţa acestuia, funcţiile în cauză sînt exercitate de către vicepreședintele desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Redacția actuală prevede:

(3) În cazul cînd nu este desemnat vicepreşedintele care va exercita funcţiile Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie în absenţa acestuia, funcţiile în cauză sînt exercitate de către vicepreşedintele cu cea mai mare vechime în muncă în Curtea Supremă de Justiţie.

  • La articolul 91, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

(3) În cazul survenirii vacanţei funcţiei, inclusiv în cazul expirării mandatului Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, interimatul funcţiei acestuia se asigură de către un judecător desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii.

(4) În cazul survenirii vacanţei funcţiei, inclusiv în cazul expirării mandatului vicepreşedintelui Curţii Supreme de Justiţie preşedinte al colegiului, interimatul funcţiei acestuia se asigură de către vicepreşedintele colegiului respectiv, iar în lipsa acestuia, de către un judecător desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii”.

Redacția actuală prevede:

(3) În cazul survenirii vacanţei funcţiei, inclusiv în cazul expirării mandatului Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, interimatul funcţiei acestuia se asigură de către vicepreşedintele Curţii cu cea mai mare vechime în muncă în Curtea Supremă de Justiţie.  

(4) În cazul survenirii vacanţei funcţiei, inclusiv în cazul expirării mandatului vicepreşedintelui Curţii Supreme de Justiţie preşedinte al colegiului, interimatul funcţiei acestuia se asigură de către vicepreşedintele colegiului respectiv, iar în lipsa acestuia, de către judecătorul membru al colegiului respectiv cu cea mai mare vechime în muncă în Curtea Supremă de Justiţie. 

Potrivit autorilor proiectului, vârsta, ca unic criteriul de eligibilitate pentru atribuirea ex-jure a calității de interimar în exercițiul atribuțiilor administrative în CSJ, reprezintă, în esență, o înlăturare defectuoasa a CSM de la exercitarea atribuțiilor statutare. ”Or, CSM nu i se poate impune asumarea administrării CSJ în cadrul unui mecanism juridic în care ultimul a fost lipsit de atribuții decizionale”, se menționează în nota informativă a proiectului.