Președintele și vicepreședintele Judecătoriei Chișinău vor examina mai puține dosare. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat în ședința de ieri reducerea cu 10% a procentajului la repartizarea dosarelor către conducerea instanței prin Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor. Decizia a fost luată în baza demersului președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu.

Potrivit unei Hotărâri a CSM, în decembrie 2016, președintelui Judecătoriei Chișinău i-a fost stabilit un procentaj de 25% la repartizarea dosarelor prin Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, iar vicepreședinților instanței - de 50%.

Ulterior, în iunie 2017, printr-o altă Hotărâre, CSM a stabilit un procentaj de 20% la repartizarea dosarelor prin PIGD preşedintelui Judecătoriei Chişinău și de 30% - vicepreședintelui.

Astfel, prin reducerea cu 10% a procentajului dosarelor repartizate, președintele Judecătoriei Chișinău va examina 10% din dosarele instanței, iar vicepreședintele – 20%.

Reducerea a fost motivată prin mărirea de la 1 ianuarie a volumului de lucru organizatoric al conducerii instanței în legătură cu specializarea sediilor.

Potrivit Regulamentului privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, la distribuirea aleatorie, PIGD i-a în consideraţie dacă pentru categoria corespunzătoare de dosare există complete specializate, identifică volumul de muncă al judecătorilor în baza gradelor de complexitate prestabilite în PIGD pentru fiecare categorie de dosar.

Alte criterii care stau la baza distribuirii aleatorii sunt tipul dosarului (civil, penal, contravenţional), procedura de examinare (procedura în ordonanţă, contencios administrativ, apel, recurs), precum şi sarcina deplină sau parţială a judecătorului (procentul redus stabilit prin Hotărîrea CSM pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor de judecată, membrii Colegiului disciplinar, Colegiului pentru selecţie şi a Colegiului de evaluare).

Cât privește complexitatea cauzelor, aceasta este determinată în mod automat de PIGD în baza formulelor prevăzute de Regulamentul privind stabilirea gradelor de complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare civile, penale şi contravenţionale.