Președintele Uniunii Avocaților, Emanoil Ploșniță, a emis o dispoziție potrivit căreia refuză să semneze hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din 28 mai 2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind formatorii Centrului de Instruire a Avocaților. Invocând nelegalitatea Hotărârii Consiliului,  președintele UAM a dispus remiterea acesteia către Congresul avocaților pentru examinare și soluționare în prima ședință (a cărei dată pentru acest an nu a fost încă stabilită).

Emanoil Ploșniță invocă că Hotărârea menționată a fost adoptată cu încălcarea prevederilor din legea cu privire la avocatură și Statutul profesiei de avocat, precum și că ar fi nemotivată și adoptată cu încălcarea principiului transparenței.

Mai exact, în dispoziția emisă, președintele UAM notează că aprobarea regulamentelor privind exercitarea profesiei de avocat (respectiv a Regulamentului privind formatorii Centrului de Instruire a Avocaților) nu ține de competența Consiliului. Ploșniță consideră că prin aprobarea Regulamentului menționat, Consiliul s-a autoinvestit cu competențe de aprobare a Regulamentelor privind exercitarea profesiei de avocat și atribuțiilor instituționale ale UAM, în general, și în particular, a Regulamentului privind formatorii Centrului de Instruire a Avocaților.

De asemenea, Președintele UAM consideră că în redacția aprobată, Regulamentul va reduce nivelul de dezvoltare al CIA, va crea un proces birocratic și în detrimentul flexibilității procesului de instruire. Este,  de asemenea, menționată lipsa calității legislative a Regulamentului.

”Autorii Regulamentului privind formatorii Centrului de Instruire a Avocaților încearcă să instituie reguli similare unei facultăți de drept” se mai notează în dispoziție.

Totodată, în susținerea lipsei transparenței la aprobarea documentului se menționează că acesta nu ar fi fost discutat de către autori și votanți, iar formatorii Centrului ar avea mai multe obiecții pe marginea textului Regulamentului.