Ministerul Justiției propune majorarea numărului de membri ai Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Și anume, potrivit proiectului publicat pentru consultări publice, CSP ar putea avea în total 15 membri și nu 12, cum este în prezent.

Printre noii membri urmează să fie și președintele Uniunii Avocaților. În prezent,din oficiu, membri ai CSP sunt Procurorul General, procurorul-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, președintele Consiliului Superior al Magistraturii și ministrul Justiției.

Celelalte două funcții de membru urmează să fie suplinite prin concurs organizat de Consiliul Superior al Procurorilor din rândul societății civile. Candidații vor fi propuși de Guvern și de Ministerul Justiției. Persoanele care asipră la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din partea societății civile trebuie să aibă studii superioare juridice și experiență în domeniul dreptului de cel puțin trei ani.

Totodată, se propune modificarea normelor privind publicare a mai multor documente ce reglementează activitatea procurorilor. Astfel, Codul de etică al procurorilor, Regulamentele aprobate de Adunarea Generală a Procurorilor, dar și alte acte se vor publica pe pagina web a CSP și nu a Procuraturii Generale, cum este în prezent.