În perioada estivală, contribuabilii din sfera serviciilor de agrement (zone de recreere, centrele de distracții, aqua – park-uri etc.) vor fi monitorizați de Serviciul Fiscal în scop de conformare fiscală.

Fiscul va fi cu ochii pe prestatorii acestor servicii în perioada iunie-august 2019.

Monitorizarea a fost dispusă în contextul creșterii semnificative a numărului de clienți deserviți de acești prestatori, crescând riscul admiterii încălcărilor de ordin fiscal de către agenții economici din segmentul respectiv, în special prin neaplicarea echipamentelor de casă și control la încasarea plăților în numerar.

Potrivit Fisc, riscul sporit de neaplicare a mașinii de casă și control a fost confirmat și în cadrul acțiunilor de monitorizare derulate în perioadele anilor precedenți.

În acest context, în scopul evitării fenomenului de eschivare de la onorarea obligațiilor fiscale, pe parcursul lunilor iunie-august 2019, activitatea agenților economici, prestatori ai serviciilor de agrement, va fi monitorizată prin prisma controalelor fiscale inopinate.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă agenților economici să respecte prevederile legislației în vigoare, iar consumatorilor de servicii de agrement să se implice în asigurarea executării normelor legale prin solicitarea bonului de casă.